5ewtkf hivatalos logo

Fokozatrendszer

Egyesületünkben a tananyag, az oktatás és a fokozatrendszer az taoista öt elemre építkezik: tűz, víz, föld, fa és fém.

A Wing Tsun tananyaga egy 5×5-ös fokozatrendszerben van felosztva, ezen felül van két bevezető és két befejező fokozat is.

A bevezető fokozatok az alap önvédelmi tudás mellett felkészítik a kezdő tanítványt a Wing Tsun alapjaira, míg a befejező fokozatok egy nagy összegzés és a legmagasabb szintű technikák bemutatása mellett szövetségvezető helyettesi státuszt is von maga után.

A Wing Tsun tananyagának főbb szegmensei (mint pl. a formagyakorlatok és azok alkalmazásai) teljes egészében megfelelnek egy-egy öt elemnek.

 • Siu-Nim-Tau = tűz
 • Chum-Kiu = víz
 • Biu-Jee = föld
 • Muk-Yan-Chong (fabábu) és Luk-Dim-Boon-Kwun (hosszúbot) = Fa
 • Bart-Cham-Dao (pillangókés) = Fém

A taoista filozófia szerint ennek az öt elemnek van egy építő és egy pusztító kölcsönhatása, ami egy örök körforgásban mozog.

Építő kölcsönhatás

Az építő kölcsönhatás, mely során az öt elem táplálja egymást:

 • A víz táplálja a növényeket, létrejön a fa
 • A fa táplálja a tüzet
 • A tűz hamujával táplálja a földet
 • A föld rejti magában az érceket melyekből születik a fém
 • A fémek és ásványi anyagok táplálják a vizet
Ennek az építő kölcsönhatásnak a megfeleltetése található meg a fokozatjelek színeinél, utalva arra, hogy a korábban megtanult anyagok táplálják a későbbieket.
 
A fokozatjelek külső szegélyének színe ezt jelzi.

Pusztító kölcsönhatás

A pusztító/szabályozó kölcsönhatás, mely során az öt elem legyőzi egymást:

 • A víz eloltja a tüzet
 • A föld felszívja a vizet
 • A fa a földből növekszik
 • A fém elvágja a fát
 • A tűz megolvasztja a fémet és így tovább.

Ezt a formagyakorlatokra ráhúzva a következőképpen néz ki:

 • a Chum-Kiu technikái legyőzik a Siu-Nim-Tau technikáit,
 • a Biu-Jee a Chum-Kiu-t győzi le,
 • a fabábu, ill. a hosszúbot a Biu-Jee-t, 
 • a kettős kések a fabábu és a hosszúbot technikáit,
 • mivel az alapok a legfontosabbak, ezért néha a Siu-Nim-Tau legyőzi a rendszer legmagasabb szintű technikáit is.

Ennek a pusztító kölcsönhatásnak a megfeleltetése található meg a Wing Tsun tananyagának elosztásánál utalva arra, hogy a korábban megtanult nagyobb technikacsoportokat legyőzik a később tanult magasabb rendű technikacsoportok.

A fokozatjelek belső szimbóluma ezt jelzi.

Fokozatok elismerése

Az anyaegyesület által kiadott diplomákat elfogadjuk. Mivel teljesen más a fokozatrendszer, ezért az ott megszerzett fokozatok nem vesznek el, hanem átemeljük a saját rendszerünkbe.

Kivárási idő a fokozatok között

A bevezető fokozattól az Haladó Diák 5-ös (HD5) szintig nincs, de attól felfelé már csak a minimum kivárási idő teljesítésével lehet vizsgázni. Ez azért fontos, hogy a tanítványnak az eddig megszerzett tudás elmélyítése mellett legyen elég ideje kellőképpen elsajátítani a következő fokozathoz tartozó magasabb szintű tananyagot. Az alacsonyabb fokozatok közötti optimális idő 3-6 hónap (tanítvány függő).

Instruktori fokozat

Fontos jellemzője a fokozatrendszernek, hogy a diák fokozatok után a mesterré válás előtt, külön instruktori (oktatói) fokozatok vannak melyek feladata, a gyakorló felkészítése az oktatásra, elmélyítve ezzel a már megszerzett tudást és lehetőséget adjon egy Wing Tsun Kung Fu iskola vezetésére. Ahhoz, hogy valaki Instruktor fokozatba lépjen, min. 16 évesnek kell lennie.

Bevezető fokozatok

Kezdő diák 1 (KD1)

Önvédelmi alapok
gyakorlo polo

A KD1 (kezdő diák 1) szint elérésével a diák ingyen megkapja a hivatalos uniformishoz tartozó gyakorló diák pólót.

Kezdő diák 2 (KD2)

Wing Tsun alapok
gyakorlo nadrag

A KD2 (kezdő diák 2) szint elérésével a diák egy 50%-os árkedvezményt kap a hivatalos uniformishoz tartozó gyakorló nadrághoz.

5x5-ös fokozatrendszer

Gyakorló diák fokozatok (GyD)

Tűz elem

GyD1

GyD2

GyD3

GyD4

GyD5

Haladó diák fokozatok (HD)

Víz elem

HD1

HD2

HD3

HD4

HD5

Instruktor fokozatok (I)

Föld elem

I1

I2

I3

I4

I5

Mester fokozatok (M)

Fa elem

M1

M2

M3

M4

M5

Mesterek mestere fokozatok (MM)

Fém elem

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5

Nagymester fokozatok (GM)

GM1

Szövetségvezető helyettes

GM2

Szövetségvezető

© 2023 Five Elements Wing Tsun Kung Fu Association – All rights reserved

x