5ewtkf hivatalos logo

Létrejött az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület

A Magyar Wing Tsun Egyesület több iskolájának, klubjának szövetségeként létrejött az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület.

A szövetkezett klubok, iskolák szakítanak a Dai Si-Kung Máday Norbert vezette Magyar Wing Tsun Egyesülettel és egy önálló, teljesen független egyesület keretein belül folytatják az oktatást és a Wing Tsun Kung Fu harcművészet gyakorlását az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület név alatt.

Létrejött az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület

Az okok

Bizonyára mindenkiben felmerülnek kérdések, a kilépés, a szakítás kapcsán. Ezekre szeretnénk választ adni.

A nehéz döntés folyamán mi is számtalanszor végiggondoltuk, végigrágtuk ezeket a kérdéseket, megvitattuk őket. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a döntés mögött nem egy-egy személy áll, hanem több, a Magyar Wing Tsun Egyesületben sok-sok éve gyakorló és magas fokozatban lévő mester, instruktor és diák. A lépés egy közös döntés eredménye, szabad akaratunkból tesszük meg és mind egyetértünk abban, hogy ez a helyes út.

A legfőbb ok

A Wing Tsun Kung Fu Egyesület oktatóinak kötelező tanulni és tanítani (!) a magyar szablyavívást.
Ez év májusában Dai Si-Kung Máday Norbert hozott egy önálló döntést az egyesület oktatóinak megkérdezése nélkül: elkezdtük gyakorolni a magyar szablyavívást és rövid felkészülési időszak után szeptember hónaptól iskolákat kellene nyitnia a jelenlegi kung fu oktatóknak, anélkül, hogy erről a döntésről kikérték volna az ő véleményüket.

Mindamellett, hogy a magyar hagyományok és a magyar kultúra, így a magyar szablyavívás művészetének ápolását fontosnak tartjuk, hisszük, hogy a magyar szablyavívás rendszeres és erőltetett gyakorlása nélkül is megőrizhetjük magyarságunkat és hazafiasságunkat.

Ezenfelül aggályosnak és zavarónak érezzük a Dai Si-Kung Máday Norbert felől érkező ideológiai, világnézeti nyomást mellyel a tanulók és oktatók lelkiismereti és véleményalkotási szabadságába avatkozik be.

A szablyavívás kötelezése több más okból is aggályos.

Szakmai problémák

A Wing Tsun Kung Fu sajátos mozgásanyaga nem kompatibilis a szablyavívás mozdulataival. (Dai Si-Kung Máday Norbert éveken keresztül ítélte el ehhez hasonló okok miatt a Nyugat-Európai Wing Tsun szervezetet az Escrima oktatása kapcsán)

A Wing Tsun jellemzői
A magyar szablyavívás jellemzői
Frontális állás Féloldalas állás
Térdösszehúzás, térdközelítés az állásnál Térdtávolítás az állásnál
0-100%-os haladó állás 50-50%-os haladó állás
Súlypontemelkedés-mentes lépések Súlypontemelkedéses, ugrásjellegű lépések
Egy időben végrehajtott támadás és védés  Egyidejűség hiánya

Jelentős mértékű, kardinális különbségek vannak a két  harci művészet között, a főbb jellemzők nem hogy nem hasonlítanak egymáshoz, hanem szöges ellentétei egymásnak.

Ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a magyar szablyavívás gyakorlása rontja a Wing Tsun Kung Fu mozgásanyagában való elmélyülést. Nem tesz jót egy Wing Tsun gyakorlónak, ha pl. két óráig a térdösszehúzást, aztán két óráig a térdeltávolítást gyakorolja az állás során.
Továbbá a Wing Tsun Kung Fu rendszernek vannak saját fegyverei: a hosszúbot és a pillangókések. És, bár egyes híresztelések azt állítják, de a magyar szablyavívás NEM a Wing Tsun Kung Fu része, sőt semmi esetre sem előkészítője vagy bevezetője a Bart Cham Dao-nak, a Wing Tsun pillangókés technikáinak.

Pénzügyi okok

A Wing Tsun oktatók és gyakorlók nagy része a Wing Tsun és Kung Fu testvérei szeretete miatt sokszor erőn felül költenek a Wing Tsun-ra és tűrik el a nem várt járulékos költségek és a Wing Tsunnal nem összeegyeztethető kiadások kifizetését. Az egyesületben egyre inkább jellemző a rendszeres „adók” beszedése:

  • egyre több szemináriumon való részvétel, melyre az iskolákból kötelező biztosítani egy minimumlétszámot, akármilyen kis létszámmal is működik
  • könyvek és dvd-k aránytalan megvételének kötelezése, melyet az instruktorok sok esetben nem tudnak eladni
  • kötelező vétel Dai Si-Kung Máday Norbert nem Wing Tsunnal kapcsolatos könyveiből
  • hozzájárulások adása olyan dolgokra, amik nem szerepelnek az egyesület profiljában

Ezek már önmagukban is több oktatót késztettek arra, hogy feladja szeretett harcművészetét és elhagyja edzőtársait. Akik maradtak azok is jellemzően nehezen tudták megoldani, hogy kifizessék a fenti „nem várt” költségeket, gyakran saját zsebből, hiszen sok kung fu iskola magában is veszteséggel működött. Az hogy kitartottak csak a Wing Tsun és a közösség szeretete miatt volt.

Az első okra visszautalva megjegyeznénk, hogy ezen nehéz körülmények között újabb költségként jelentkeznek a szablyavívás tanulásához szükséges díjak (póló, szeminárium díjak, gyakorló kard, kézvédő, fejvédő, huszárruha).

Ez anyagilag már lehetetlen helyzetbe hozza az oktatókat.

Erkölcsi okok

Egy diáknak hűségesnek kell lennie a mesteréhez, de ez fordítva is igaz. A mester felelősséggel tartozik a diákjaiért. Jelen helyzetben az egyesület diákjainak krémje, a mesterek, akik több tíz évet áldoztak az életükből, illetve több száz diákot oktatnak, számtalan áldozatot hoztak a Wing Tsunért, ők lettek elárulva azzal, hogy kötelezően kell gyakorolniuk a szablyavívást. Sőt amennyiben nem teszik azt, ki vannak átkozva a Wing Tsun családból is. Több mestert, oktatót elküldtek, mert nem vállalták a szablyavívás gyakorlását, persze más ürüggyel.

Ez a mesterdiákok elárulása.

A mesterek kihullását bekalkulálta a vezetőség, a közeledő instruktorképzőkön vizsgázó oktatókkal akarják pótolni a kieséseket (miközben sok érvényes mestervizsgát és mesterfokozatot igazoló diplomát visszatartanak). Hosszú évek kemény munkáját értékelik le ezzel, s bizonyítja, hogy a Dai Si-Kung Máday Norbert nem becsüli meg kellőképpen oktatóit, sőt gyakran kellemetlen, megalázó helyzetbe kényszeríti őket.

Több egyértelmű jel utal tehát arra, hogy Dai Si-Kung Máday Norbert át szeretné erőből alakítani az egyesületet kung fut és szablyavívást is gyakorló egyesületté. Az oktatók, mesterek már most sem választhatják csak a Wing Tsun gyakorlását.

Ezen okok összessége nagyon nehéz helyzet elé állított minket, a Wing Tsunnal komolyan foglalkozó mestereket. Vagy abbahagyjuk az oktatást és a Wing Tsun gyakorlását, vagy hűek maradunk a Wing Tsunhoz és diákjainkhoz és lehetőséget teremtünk számukra a Wing Tsun normális gyakorlásához.

Így döntöttünk és megalakítottuk az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesületet, melynek célja a magyarországi Leung Ting féle Wing Tsun megmentése és lehetőség teremtése azoknak a diákoknak és mestereknek, akik normális körülmények között szeretnének foglalkozni a Wing Tsun Kung Fu harcművészetével.


Debrecen, 2012.07.14.

Török Róbert – 5. mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Bányász József – 3. mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Szodrai István – 3 mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Bordán Péter – 2. mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Valóczki Imre – 2. mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Nagy Ádám – 2. mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Laczkovich Attila – 2. mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Juhász György – 1. mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Dr. Fórizs Noémi – 1. mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Orosz Ljudvik – 1. mesterfokozat, Leung Ting Wing Tsun
Barta Tamás – instruktor, Leung Ting Wing Tsun
Mohácsi Imre – instruktor, Leung Ting Wing Tsun
Burghardt Pál – instruktor, Leung Ting Wing Tsun
Mohácsi László – instruktor, Leung Ting Wing Tsun
Vajda Béla – instruktor, Leung Ting Wing Tsun
Török László  – instruktor, Leung Ting Wing Tsun
Phrakonkham Sengpraseuth – instruktor, Leung Ting Wing Tsun
Nagy Zoltán – instruktor, Leung Ting Wing Tsun
Nagy Imre – instruktor, Leung Ting Wing Tsun
Veress Sándor – instruktor, Leung Ting Wing Tsun


Megelőző válasz a Magyar Wing Tsun Egyesület lépéseire

A diákok visszakövetelése az anyaegyesületnek

A kivált iskolák minden diákja saját döntés alapján tart az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesülettel. Itt szeretnénk kitérni arra a fontos tényre, hogy az iskolák diákjai az ott oktató instruktor, mester diákjai, hiszen ő vette fel az iskolájába, ő biztosított lehetőséget számára a Wing Tsun gyakorlására, ő bérelte a termet az edzésekhez, ő fizetett az iskola marketingjére, az anyaegyesület ezekben semmilyen segítséget nem adott számára. Így joga és kötelessége az instruktornak saját diákjai számára a megfelelő körülményeket biztosítani. A diákok tehát elsősorban a helyi iskola diákjai és csak másodsorban az anyaegyesületé, így teljesen jogosulatlan az instruktor diákjait visszakövetelni az anyaegyesület részére. Természetesen mindenkinek biztosított a szabad választás, de a diákok erőszakos visszaköveteléséhez az anyaegyesületnek semmilyen joga nincs.

Továbbfejlődési lehetőség

Minden diáknak és mesternek lehetősége lesz szakmai továbblépésre, mivel Dai Si-Kung Török Róbert elsajátította a teljes pusztakezes tananyagot, illetve a fegyveres technikák nagy részét.

Frissítés: 2016 őszén, SiFu Carson Lau átadta a Wing Tsun rendszer megmaradt részét is az egyesületünk vezetőjének, és egy gála keretein belül SiFu Török Róbert átvette a nagymesteri diplomáját, így egyesületünk mostantól fogva rendelkezik a Leung Ting Wing Tsun Kung Fu rendszer teljes tananyagával.

A “kóklerkérdés”

Az egyesület komoly szakmai háttérrel rendelkezik, melyet oktatóinak a Leung Ting Wing Tsunban megszerzett magas fokozatai bizonyítanak. Az eddig megtanult technikáktól, alapelvektől és módszerektől semmilyen mértékben nem térnek el.

A fokozatok elvesztése

Az eddig megszerzett Wing Tsun fokozatokat továbbra is elismerjük, ezek a fokozatok nem vesznek el, azokat átemeljük a saját fokozatrendszerünkbe.

Szólj hozzá!

x